Όροι και προϋποθέσεις αγοράς

1. Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα αγαθά και υπηρεσίες από την εταιρεία με την επωνυμία «Α.Μ. Τσουκανέλη Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη Βούλα, οδός Αθηναϊδος, αρ.8,με ΑΦΜ 095769736, τηλ.2108994165, email: [email protected], από το ηλεκτρονικό της κατάστημα wellnessnaturale.com (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»).
Οι παρόντες όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς κατά την κατάρτιση της σύμβασης πωλήσεως τυγχάνουν εφαρμοστέοι οι όροι που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο της κατάρτισης.

2. Εγγραφή ή Σύνδεση

Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Χρήστης» ή «Πελάτης») για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την εγγραφή ή σύνδεση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Με την εγγραφή σας χορηγείτε τη συναίνεσή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και προσφορές. Ο χρήστης δικαιούται οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του από τη λίστα διευθύνσεων/email, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

3. Κατάρτιση σύμβασης

3.1. Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας
Η παραγγελία των προϊόντων ή/και υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Με την υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης αποδέχεται ότι έχει λάβει γνώση και αποδεχθεί τους όρους αγοράς. Ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:
i. Των βασικών χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.
ii. Τη συνολική τιμή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης.
iii. Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας το ηλεκτρονικό κατάστημα αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας εντός του υπολογιζόμενου χρονικού διαστήματος που εμφαίνεται στη μέθοδο πληρωμής και σε κάθε περίπτωση εντός το αργότερο 10 ημερών. Εντούτοις, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε απρόβλεπτες περιστάσεις ή ανάλογα με την περιοχή παράδοσης (δυσπρόσιτες περιοχές).
iv. Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.
v. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.
vi. Της ύπαρξης της ευθύνης του ηλεκτρονικού καταστήματος για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
Η αποστολή της παραγγελίας προς το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται.

3.2. Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης
Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για το ηλεκτρονικό κατάστημα, πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας του. Εάν δεν γίνει δεκτή η παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο με τον τρόπο που επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

3.3 Πληρωμή παραγγελίας
Α. Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας φυσικά προϊόντα, διαθέτουμε τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής ανάλογα με τον τόπο και τον τρόπο αποστολής:

ΑΤΤΙΚΗ :
1. Με αντικαταβολή στην εταιρεία ταχυμεταφορών
2. Μέσω viva wallet
3. Με τραπεζική κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 5407007593873 τον οποίο τηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς, όνομα δικαιούχου ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ ή στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 0026.0305.09.0200932601 τον οποίο τηρεί στην Τράπεζα EUROBANK, όνομα δικαιούχου ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ .

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα μας μπορούν να αποσταλούν αποκλειστικά και μόνον στην Ελλάδα. Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με την παραγγελία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: [email protected] ή στο τηλ. 2018994165.

Β. Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες/e-products από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, διαθέτουμε τη δυνατότητα πληρωμής με τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

1. Μέσω viva wallet

2. Με τραπεζική κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 5407007593873 τον οποίο τηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς, όνομα δικαιούχου ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ ή στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 0026.0305.09.0200932601 τον οποίο τηρεί στην Τράπεζα EUROBANK, όνομα δικαιούχου ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ. Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με την παραγγελία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: [email protected] ή στο τηλ. +306978174752.

3. Αντικαταβολή (υποστηρίζεται μόνον σε φυσικά προϊόντα):
Πληρωμή της παραγγελίας σας με αντικαταβολή με την παράδοση στο χώρο που θα μας υποδείξετε την στιγμή που θα παραλαμβάνουμε την παραγγελία σας, μπορούμε να σας ενημερώνουμε με email, sms στο κινητό σας ή τηλεφωνικώς για την μέρα που θα παραδώσουμε την παραγγελία σας, την ώρα καθώς επίσης και την ακριβή αξία της παραγγελίας σας.

4. Χρέωση Πιστωτικής Κάρτας:
Με χρέωση της Πιστωτικής ή χρεωστικής Κάρτας που θα καταχωρήσετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.
Αποδεκτές κάρτες είναι εκείνες που εμφανίζονται διαθέσιμες ως επιλογή στο σύστημα ηλεκτρονικής παραγγελίας. Στη φόρμα παραγγελίας θα πρέπει να συμπληρώσετε τα ζητούμενα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, της οποίας είστε δικαιούχοι, για τα οποία στοιχεία είστε ο μόνος υπεύθυνος ως προς την ορθή καταγραφή και την αλήθεια αυτών. Δεν επιτρέπεται η χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου.
Τα ανωτέρω δεδομένα επεξεργάζεται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τηρώντας τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν.4624/2019 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, όπως ισχύουν.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) καταχωρούνται απευθείας στην ασφαλή σελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας και δεν καταχωρούνται στην βάση μας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Στην περίπτωση μη δυνατότητας πληρωμής με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας υποχρεούσθε να διενεργήσετε την εξόφληση της παραγγελίας σας μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 5407007593873 τον οποίο τηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς , όνομα δικαιούχου ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ ή στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 0026.0305.09.0200932601 τον οποίο τηρεί στην Τράπεζα EUROBANK , όνομα δικαιούχου ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ .

4. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας.

Μη διαθεσιμότητα μέρους παραγγελίας: Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία

5. Παράδοση παραγγελίας – Τρόποι Αποστολής

Με την επιφύλαξη του ανωτέρω όρου 4 περί διαθεσιμότητας των προϊόντων και με την επιφύλαξη να συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για άμεση Παράδοση στον τόπο που ορίζει ο Πελάτης.
Οι παραγγελίες θα εκτελούνται μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την πληρωμή τους. Σάββατα, Κυριακές και αργίες δεν θεωρούνται εργάσιμες ημέρες.
Για την αποστολή των παραγγελιών χρησιμοποιούμε συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.

Ημέρες Παράδοσης
Ημέρες παράδοσης έχουμε ορίσει από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Δεν παραδίδουμε σε αργίες και σε εθνικές εορτές.

Που θα γίνονται οι παραδόσεις
Παραδίδουμε οπουδήποτε στη χερσαία και την νησιωτική Ελλάδα. Σε απομακρυσμένες – δυσπρόσιτες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο δίκτυο της ταχυμεταφοράς- υπάρχει ξεχωριστό τιμολόγιο χρέωσης. Παραδόσεις πραγματοποιούνται οποιαδήποτε στιγμή από τις 10:00 π.μ. έως 17:30 μ.μ.
Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα σωστά στοιχεία για την παράδοση της παραγγελίας σας. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τις παραγγελίες που δεν μπορούν να παραδοθούν εξαιτίας λανθασμένων στοιχείων διεύθυνσης που συμπληρώνετε στην παραγγελία σας. Πέραν της κυρίας εισόδου, η παράδοση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει μέχρι την πόρτα διαμερίσματος (±1) ορόφου σε σχέση με την κύρια είσοδο της διεύθυνσης, ή μέχρι την πόρτα διαμερίσματος οποιουδήποτε ορόφου εφόσον υπάρχει ανελκυστήρας ικανής χωρητικότητας και εν λειτουργία.

Οποιεσδήποτε ζημιές τυχόν προκληθούν στο χώρο, στα μεταφερόμενα είδη, από τα μεταφερόμενα είδη, ή κατά την μεταφορά μέχρι το σημείο παράδοσης είναι ευθύνη του παραλήπτη και αποδέχεται τις νόμιμες σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν εξ αυτής.

6. Πολιτική επιστροφών και ακύρωσης

i. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως ισχύει) – Επιστροφή προϊόντων

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως αναλυτικά εμφανίζεται στη σελίδα επικοινωνίας. Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).
(β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
(γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το ηλεκτρονικό κατάστημα για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι υποχρεωμένο να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
(ε) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το ηλεκτρονικό κατάστημα υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.
(στ) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο.

ii. Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης της παρ. 7

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:
Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Σφραγισμένα προϊόντα, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.
Συμβάσεις υπηρεσιών (ηλεκτρονικά προϊόντα, εγγραφή μέλους, wellness courses κλπ) μετά την αγορά και την παροχή της υπηρεσίας.

iii. Πολιτική ακύρωσης
Το ηλεκτρονικό κατάστημα σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας του πελάτη για τις κάτωθι κατηγορίες προϊόντων – υπηρεσιών παραθέτει την πολιτική ακύρωσής τους, ως εξής:

Workshops (live online ή με φυσική παρουσία)
Ακύρωση προ 20 έως 10 ημερών : πλήρης επιστροφή
– προ 10 έως 2 ημερών : 50% επιστροφή
Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα για συγκεκριμένα workshops λόγω της φύσης τους και της ανάγκης διοργάνωσής τους να μην παρέχει δικαίωμα επιστροφής. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα ενημερώνεται εγγράφως.

Wellness Events
Ακύρωση προ 8 ωρών : πλήρης επιστροφή
Ακύρωση προ 2 ωρών : 50% επιστροφή

Wellness Retreats & Holidays
(Πακέτα υπηρεσιών, ειδικές πρακτικές και προσφορές online services, φυσική παρουσία στο χώρο της Εταιρείας, services for hotel guests)
Ακύρωση προ 20 έως 10 ημερών : πλήρης επιστροφή
– προ 10-5 ημερών : 50% επιστροφή
– προ 3 ημερών : παρακράτηση 25% της τιμής παροχής
Το ηλεκτρονικό κατάστημα επιφυλάσσεται για την συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών ως προς την πολιτική επιστροφής των ξενοδοχείων, η οποία μπορεί να διαφέρει. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα θα ενημερώνει εγγράφως το χρήστη για τυχόν διαφοροποίηση της πολιτικής επιστροφής.

Services – Online Services, Services for hotel guests, υπηρεσίες, και φυσική παρουσία στο χώρο της Εταιρείας
Ακύρωση προ 4 ωρών : πλήρης επιστροφή, άλλως παρακράτηση 20,00 Ευρώ.

Πακέτα υπηρεσιών – Ειδικές προσφορές
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ένα πακέτο υπηρεσιών πριν την πραγμάτωση της δεύτερης συνεδρίας. Σε αυτή την περίπτωση θα παρακρατάται η αντίστοιχη τιμή της μιας συνεδρίας και θα επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό.

Ακυρώσεις παραγγελιών που αφορούν τις υπηρεσίες, Wellness Retreats & Holidays, Wellness Events, Workshops, Πακέτα υπηρεσιών γίνονται γραπτώς με την αποστολή e-mail στο [email protected] ή τηλεφωνικά επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών της wellnessnatural.com στο τηλ. Επικοινωνίας 2108994165. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ακύρωσης της παραγγελίας ο πελάτης χρεώνεται με το εκάστοτε κόστος.

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας σας για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία αποδέσμευσης του αντίστοιχου ποσού στο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας, που χρησιμοποιήσατε για την αποπληρωμή της συγκεκριμένης παραγγελίας ξεκινά εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία αποδέσμευσης που ακολουθεί ο εκδότης της πιστωτικής σας κάρτας τραπεζικός οργανισμός.

7. Ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Σε περίπτωση ευθύνης του ηλεκτρονικού καταστήματος για πραγματικό ελάττωμα, ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογή του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ή β) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.
Περιορισμός ευθύνης: Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Η Εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχει συμβουλές ευζωίας και βελτίωσης της φυσικής και πνευματικής κατάστασης του ατόμου, σε καμία περίπτωση δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ή θεραπείες ασθενειών ούτε αντικαθιστά τον θεράποντα ιατρό σας και την φαρμακευτική αγωγή που ενδέχεται να ακολουθείτε. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, διενεργώντας σχετική αξιολόγηση πριν εντάξει τον ενδιαφερόμενο σε ομαδικές ή ατομικές συνεδρίες, σε κάθε όμως περίπτωση ο ενδιαφερόμενος φέρει την ευθύνη ένταξης και συμμετοχής.

8. Τελικές Διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, το site του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την εταιρεία και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία προέρχεται από τη συμβατική σχέση μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.
Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του όρου 3β του Ν. 2251/1994 (όπως ισχύει).

Καλάθι αγορών
Scroll to Top